Etablering af dræn

I langt de fleste tilfælde vil undergrunden være selvdrænende. Da det er alfa og omega, for Frostlines frostsikre system, at brønden altid er tør, anbefaler vi derfor, at man graver hullet ca. 1,2 meter dybet, og fylder 30cm småsten i hullet. Derefter placere man produktet ovenpå småstenene, og har derved skabt en sivebrønd. I de få tilfælde hvor undergrunden er f.eks. lerjord, og dermed ikke er selvdrænende, skal der ligges en faskine eller brønden skal direkte tilkobles kloakering. Hvis du er i tvivl, så smid en spand vand i brøndhullet. Hvis vandet forsvinder inden for 5 minutter, så vil en sivebrønd være tilstrækkeligt.

Thrane.nu